วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2550

งานคริสต์มาสต์ บูรณวิทยา

งานคริสมาสต์ 2007
วันที่ 25 ธค. ที่ผ่านมา นักเรียนของเราสนุกสนานกับ
งานคริสต์มาส "ปัญญาชน" มีเกมส์ต่าง ๆให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมหาความรู้ เช่นอัจฉริยข้ามคืน เกมส์แรลลี่ตอบคำถาม
หาคำศัพย์ภาษาอังกฤษ เตะบอลเข้าโกล์
ประกวดร้องเพลง วาดภาพระบายสี ฯลฯ
สนใจอยากดูภาพสวย ๆ มันส์ ๆ ให้ คลิกไปดูที่ www.buarmy.com

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2550

เรื่องของคนเก่ง


สาวน้อยนักแสดง
4.ธค.2550
ชุมชนค่ายบุรฉัตร เขาทำเก๋ จัดงานเทอดพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย...
เชิญ สาวน้อยนักแสดงของโรงเรียนเราไปแสดงกิจกรรม 2 อย่างคือ
1. 80 พรรษา พ่อแห่งแผ่นดิน
2. ราชบุรีรวมใจไทย


3.รำถวายพระพร จากฝีมือการฝึกซ้อมครูอัมพรครูคุณภาพของเรา


4.นักร้องคุณภาพจากบูรณแบนด์
การแสดงทั้งสองชุดนี้ฝึกซ้อมโดยครูกาญจนา และครูจิตสุภางค์ แห่ง บูรณวิทยา
โดยมีกำลังใจจากเด็ก ๆ ที่น่ารักทุกคน

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2550

บรรพชาสามเณร

โครงการบรรพชาสามเณร 84,000 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ร.ร.ทบอ.บูรณวิทยา ได้รับมอบหมายจำนวน 6 รูป

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ภารกิจ-กีฬากองทัพบก
กีฬากองทัพบก


กรมการทหารช่าง จ.ว.ราชบุรี ได้รับหมอบหมายจากกองทัพบกให้จัดการแข่งขัน กีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 56


โดย โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา ได้รับความไว้วางใจ ในงานต่อไปนี้


1.การแสดงดนตรีไทยในงานเลี้ยงรับรองในวันเปิดกีฬา ฯ


2.การแสดงจินตลีลาในงานเลียงรับรองในวันเปิด-ปิด กีฬา ฯ


3.การแสดงพลังกองเชียร์ 200 ที่นั่ง


@ ความไว้วางใจเหล่านี้ได้มาจาก ความสามารถในการทำงานอันดีเยี่ยม-น่าประทับใจจากครั้งที่แล้ว @

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2550

การแบ่งคณะสี


การแบ่งคณะสี มหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ


คณะสีแดง แม่สี คุณครูศิริวรรณ แจ้งมุข ประธานสี นายวีรภัทร ครุฑไทย
คณะสีเขียว แม่สี ครูสุกิณตณา กรุงศรีเมือง ประธานสี ด.ญ.ศิริพร ทองเอียคณะสีเหลือง แม่สี ครูพนิดา มนปราณีต ประธานสี ด.ช.นายบุญเอก บุญยะบุญ
คณะสีชมพู แม่สี ครูชมพูนุช กาบสุวรรณ ประธานสี ด.ญ.หฤทัย ดวงงามวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2550

ผลการประกวด


ผลการประกวดโลกสวยด้วยนิ
ระดับอนุบาล ชนะเลิศ ด.ช.เลิมชนม์ นันทเภรี อนุบาล 3 ร.ร.ทบอ.บูรณวิทยา
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ญ.กุลจิรา จันทร์แม้น ช.พัน 111
ระดับช่วงชั้นที่ 1 ชนะลิศ ด.ญ.ธัญจิรา เครือพีระครุฑ ช.พัน112
รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.จณิสตา พันธ์ไทย ร.ร.ทบอ.บูรณวิทยา
รองชนะเลิศอันดับ2 ด.ญ.ณัฐยา ล้วนแก้ว ร.ร.ทบอ.บูรณวิทยา
ด.ญ.ดวงพร อินทร์แปลง ร.ร.ทบอ.บูรณวิทยา
ระดับช่วงชั้นที่ 2 ชนะเลิศ ด.ญ.สะเก็ดดาว วิไลวัลย์ ช.พัน 112
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ญ.ปวีณา วิจิตรานนท์ ร.ร.ทบอ.บูรณวิทยา
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ญ.จริญญา บ่อสุวรรณ ช.พัน คมศ.
ช่วงชั้นที่ 3 ชนะเลิศ ด.ญ. ขวัญชีวา พันธ์ไทย ร.ณ.ทบอ.บูรณวิทยา
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ญ.ปรานัดดา แจ้งพลอย ร.ร.ทบอ.บูรณวิทยา
รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.ปาริดา อินทร ร.ร.ทบอ.บูรณวิทยา
ช่วงชั้นที่ 4 ชนะเลิศ น.ส.กิติยานันท์ สร้อยสนธิ ช.พัน 112